Eng
פורצים גבולות. מוצאים תרופה ל- ALS

פרס ראש הממשלה

prime min. award avi_bibi 3

פרס ראש הממשלה לשנת 2011 ליזמות וחדשנות שאינה למטרת רווח כספי, הוענק לאביחי קרמר על פועלו כמייסד עמותת פרס לחיים.

החלטת הועדה מעידה על החדשנות וההשפעה שיש למודל הפרסים של פרס לחיים – מודל אפקטיבי הניתן לתוצאות מדידות בלבד, שכבר הוכיח את ערכו בקידום חקר מחלת ה-ALS.

הפרס הוענק בטקס באוניברסיטה העברית ירושלים בנומבר 2011.

קישורים:

כתבתה של סמדר פלד, על סיפורו וזכייתו של אביחי בפרס – מתוך "אולפן שישי", ערוץ 2, 3.12.2011

הכתבה המלאה מתוך האתר של משרד ראש הממשלה

footer-logo

 

8 Vardia st. apt. 61 Haifa @Avi Kremer

Tel: 054-3031271

Fax: 077-8969614

office@prize4life.org

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה

 

Recent Twits

Please fill all widget settings!
תרום