Eng
פורצים גבולות. מוצאים תרופה ל- ALS

אודות העמותה

עמותת פרס לחיים, ע.ר., הוקמה בשנת 2007 על ידי אביחי קרמר, שחלה במחלה בגיל 29, וקבוצת פעילים, במטרה להאיץ את חקר מחלת ה-ALS ולסייע לחולים בה. העמותה מנוהלת בהתנדבות ע"י שי ראשוני.

העמותה היא ארגון מכוון תוצאות, ללא מטרת רווח והיא חותרת למציאת פריצות דרך בחקר  ALS, במספר ערוצים:

  • מודל הפרסים – העמותה מציעה פרסים משמעותיים עבור הישגים מדידים בדרך לפתרון הבעיות המדעיות העיקריות המונעות את גילוי הטיפול היעיל ב-ALS.

  • מימון מחקרים אודות מחלת ה-ALS

  • הרחבת המשאבים ע"י משיכת "מוחות חדשים" מדיסציפלינות מגוונות, יצירת הד תקשורתי למאבק ב-ALS , הגברת המודעות וגיוס תרומות.

המודל של עמותת פרס לחיים שואב השראה מתוכניות דומות לעידוד מחקר כמו X-Prize לעידוד מסעות מסחריים לחלל. תוכניות אלו מושכות ומאיצות יכולות מחקר ופיתוח ע"י חלוקת פרסים על הישגים מדידים. באותו אופן, עמותת פרס לחיים שואפת להרחיב את המשאבים הקיימים על ידי משיכת מוחות חדשים, כסף, והד תקשורתי למאבק ב-ALS.

בנוסף להשקת פרסים של מיליוני דולרים, עמותת פרס לחיים עושה מאמצים לגיוס תרומות למימון מחקרים אודות מחלת ה-ALS ולהגברת המודעות למחלה הסופנית, על מנת להביא לפיתוח תרופה למחלה.

באמצעות עמותת פרס לחיים מממש אביחי קרמר את חזונו הברור: להוכיח כי התקווה חזקה מהפחד, וכי מודעות תוביל למימון אשר יוביל למחקר, אשר תוצאתו אחת: ניצחון על המחלה.

סיפורה של עמותת פרס לחיים

עמותת "פרס לחיים" עושים את הבלתי אפשרי - אפשרי!

ערכי היסוד של העמותה

אמינות ויושרה
העמותה מתחייבת כי היא מנוהלת ופועלת באופן אתי.
אנו פועלים בשקיפות מלאה, ביושר ציבורי, ע"פ כללי מינהל ציבורי תקין  ומקיימים כל חוק ו/או תקנה רלבנטיים.
העמותה מתחייבת כי כספי התרומות שהיא מגייסת יוקדשו למטרות המוצהרות שלה.

מקצועיות ומצוינות
כעמותה מכוונת תוצאות, אנו חותרים באופן קבוע למצוינות, ליעילות המנגנון ולהגברת האפקטיביות של פעילותנו.

אחריות חברתית רחבה
אנו פועלים מתוך תחושה של שליחות ועשייה למען מטרה חשובה, לקיים את חזון העמותה.

אנו פועלים מתוך הכרה באחריותנו לשינוי המצב ובכיכולתנו ומחויבותנו להשפיע, לטובת חולי ALS כיום ובעתיד בארץ ובעולם.

האנשים שמאחורי העמותה

צוות פרס לחיים

שי ראשוני
יו"ר
איריס פרל
מנכ"ל
אביחי קרמר
מייסד ומנהל העמותה האמריקאית
יעל פרמינגר
מנהלת שיווק ופיתוח משאבים
ד"ר נעה דייויס
מנהלת תחום מחקר
עדית רון
מנהלת מדעית
שרית קרמר
מנהלת אדמיניסטרטיבית
יהודה שניר
מנהל פרויקט ALS Mobile Analyzer
שני זאבי בר דוד
רכזת פיתוח עסקי ושיווק כלכלי

חברי הועד

דנה פרלמן
חברת ועד
רן אליעז
חבר ועד
חוה בר שי
חברת ועד
ורד לוי-רון
חברת ועד
יגאל הלס
חבר ועד
ד"ר נטע זך
נטע זך
פרופ' ורדה שלו MD MPH
ורדה שלו
אריק זאבי
אריק זאבי
נאוה סברסקי סופר
נאוה סברסקי סופר
יעל ארד
יעל ארד
ענת כרם-אנג'ל
ענת כרם-אנג'ל

ועדה מדעית מייעצת

מרק גוטקין M.B.B.S
הועדה המדעית המייעצת
לאונרד ואן דר ברג MD, PhD
הועדה המדעית המייעצת
אורלה הרדימן, MD
הועדה המדעית המייעצת
רוג'ר קורנברג, Ph.D
הועדה המדעית המייעצת
ד"ר ג'יי קרנצלר MD, PhD
הועדה המדעית המייעצת
ד"ר ג'רמי שפנר MD,PhD
הועדה המדעית המייעצת
מיכל פרמינגר
הועדה המדעית המייעצת

footer-logo

 

8 Vardia st. apt. 61 Haifa @Avi Kremer

Tel: 054-3031271

Fax: 077-8969614

office@prize4life.org

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה

 

Recent Twits

Please fill all widget settings!
תרום