Eng
פורצים גבולות. מוצאים תרופה ל- ALS

הקאתון טכנולוגיה מסייעת ל-ALS בשיתוף עם MIT Hacking Medicine

עמותת פרס לחיים תקיים הקאתון של יומיים שיתמקד בעידוד וקידום יוזמות חדשות ושיתופי פעולה לפיתוח פתרונות טכנולוגיה מסייעת ל- ALS.

מטרות:

  1. להעלות את המודעות למחלת ה- ALS ולצרכים הקריטיים של החולים כדי ליצור פתרונות טכנולוגיים טובים יותר אשר יסייעו לחולים בתפקודים חיוניים ובסיסיים.
  2. למשוך סטודנטים, חוקרים ויזמים צעירים לתחום הטכנולוגיה המסייעת במטרה לעודדם ליישם את כישוריהם לפיתוח תחום זה וכן להמשיך להתמקד בו גם מעבר להשתתפות בתכנית זו.
  3. לשתף חולים בתהליכי חשיבה ופיתוח ולקדם דיאלוג בין חולים ומפתחים.
  4. להקל על מעברם של פיתוחים טכנולוגיים חדשים משלב הרעיון לשלב הייצור.
  5. לעודד ולקדם שיתוף פעולה בין מומחים ותיקים ומצטרפים חדשים לתחום הטכנולוגיה המסייעת ל-ALS.

תכנית ההקאתון:

ההקאתון יתקיים ב-6-8 באוקטובר בבוסטון וישתתפו בו כ-150 סטודנטים מתחומי ההנדסה, מחשבים, עיצוב מוצר ויזמות, שיגויסו כולם במאמץ משותף של עמותת פרס לחיים, ALS Association ו-MIT Hacking Medicine. חולי ALS יוזמנו לאירוע על מנת להציג צרכים חסרי מענה וכן לסייע למשתתפי ההקאתון לתרגמם לכדי מוצר.
להאקתון יוזמנו מומחים לטכנולוגיה מסייעת, רופאים ממרפאות ALS, אנשי עסקים, טכנולוגים ומומחי עיצוב מוצר אשר ידריכו את הסטודנטים. ועדת שופטים תעניק פרסים כספיים לפרוייקטים נבחרים וכן שעות הדרכה (מנטורינג) שתאפשרנה את המשך פיתוח הרעיונות. עמותת פרס לחיים תמשיך לעקוב אחר הזוכים ותחלק פרסי המשך לקבוצות אשר יציגו התקדמות משמעותית וכוונות להמשך פיתוח.
תוכנית זו הינה פרי שיתוף פעולה בין עמותת פרס לחיים, ALS Association ו- MIT Hacking Medicine.

כתיבת תגובה


footer-logo

 

8 Vardia st. apt. 61 Haifa @Avi Kremer

Tel: 054-3031271

Fax: 077-8969614

office@prize4life.org

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה

 

Recent Twits

Please fill all widget settings!
תרום