Eng
פורצים גבולות. מוצאים תרופה ל- ALS

פרסים לחיים

למה פרסים?

פרסים גדולים יצליחו למשוך תשומת לב לבעיות הקריטיות ביותר בדרך לגלוי טיפול יעיל. הם יסייעו לגשר בין האקדמיה לתעשייה, ויאפשרו לרעיונות האקדמיים הנכונים להפוך למסחריים בעבור החולים. פרסים כספיים הם הדרך להסיר את המכשולים הגדולים ביותר במעורבות תעשיית התרופות ב- ALS.

עמותת פרס לחיים מפגישה בין חוקרי אקדמיה, תעשיית התרופות ועמותות ALS ברחבי העולם במטרה שיעבדו יחדיו כדי למצוא טיפול למחלה. עמותת פרס לחיים עושה זאת ע"י תגמול עבור תוצאות- תוצאות מוכחות שחולי ALS בישראל ובעולם כולו זקוקים להן נואשות.

העמותה מונעת ע"י המחשבה כי אין ברשותנו לא זמן ולא משאבים רבים כדי לעודד פריצות דרך במחקר ובפיתוח תרופות. מודל הפרס כתמריץ המופעל ע"י העמותה באופן ייחודי בתחום הביו-רפואי, מציע משאבים להתמודד עם מכשולים ספציפיים היוצרים צוואר בקבוק במחקר, מייצר רעיונות חדשים ופתרונות ”מחוץ לקופסה“, ומעורר השקעה ועניין גדולים יותר מצד הממשלה והתעשייה.

העמותה בחרה בדרך יוצאת דופן לקדם תרופה למחלה: מודל הפרסים, לפיו אין היא משקיעה בבעיה אלא בפתרון. בעזרת ועדה מדעית מסייעת, מזהה את החסם הבא בדרך לתרופה ומציעה פרס כספי גדול למי שיביא לפריצת דרך להסרתו.

ייחודיות ויתרונות מודל הפרסים:

א. פרסים מסבים תשומת לב למכשולים ספציפיים העומדים בפני מחקר ופיתוח תרופה, ועוזרים להתגבר עליהם.

ב. מינוף ההשקעה – סך ההוצאה על מחקר ע"י כל המתחרים גבוה משמעותית מסכום הפרס

ג. פרסים מושכים מוחות חדשים והשקעות משמעותיות לטובת הניצחון על ה-ALS – התחרות מייצרת מוטיבציה לחקור ALS ומקרבת לנושא חוקרים מדיסציפלינות שונות.

ד. פרסים מעודדים חדשנות באופן התגמול: הפרס מוענק רק לאחר שהושגה פריצת דרך. באופן זה מיקוד ההשקעה הוא בתוצאות. . כלומר, תורם יכול לדעת בוודאות שכספו יממן הצלחה! פריצת דרך קונקרטית ומשמעותית. בניגוד לתרומה "רגילה" למחקר בה סטטיסטית רבים הכישלונות על ההצלחות.

פרסים מוצעים

פרסים שחולקו

footer-logo

 

8 Vardia st. apt. 61 Haifa @Avi Kremer

Tel: 054-3031271

Fax: 077-8969614

office@prize4life.org

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה

 

Recent Twits

Please fill all widget settings!
תרום