Eng
פורצים גבולות. מוצאים תרופה ל- ALS

תכניות מדעיות

מידת אי הוודאות לגבי מנגנון ה ALS היא גבוהה מאד ומכאן שהסיכון לחברות התרופות הוא גבוה במיוחד. אין ידע מהי הדרך שתוביל לפתרון לכן בחרנו להשקיע בתשתיות רוחביות הפתוחות בחינם לשימוש כל חוקר, ולבניית כלים מחקריים שיסייעו לחוקרים מדיסציפלינות שונות ויהפכו את המחקר לנגיש יותר, אטרקטיבי וזול.

אנו מודעים גם לצורך ליצור זירה עדכנית ותומכת לצוותי המחקר המתמודדים על הפרסים, ולצוותי מחקר המתמודדים עם שאלות בתחום חקר ופיתוח תרופות ל-ALS.

תכניות מדעיות

footer-logo

 

8 Vardia st. apt. 61 Haifa @Avi Kremer

Tel: 054-3031271

Fax: 077-8969614

office@prize4life.org

התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע”פ סעיף 46 א’ לפקודת מס הכנסה

 

Recent Twits

Please fill all widget settings!
תרום